Reservatie reglement

Reservatie reglement

Algemeen

– Reserveren kan enkel gebeuren via het online reservatiesysteem op de website van Tennis Vlaanderen: https://www.tennisvlaanderen.be/zoek-een-terrein
– Het is voor niet-leden verboden de terreinen te betreden zonder het maken van een online reservatie.
– Leden die hun lidmaatschap verlengen, behouden hun login voor het reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen.
– Gastspelers die niet aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen moeten zich eerst registeren: https://www.tennisvlaanderen.be/registratie

 

Praktisch: piekuren versus daluren

Piekuren

Maandag – vrijdag

17:00 uur tot 23:00 uur

Zaterdag en zondag

8:00 uur tot 17:00 uur

 

Daluren

Maandag – vrijdag

8:00 uur tot 17:00 uur

Zaterdag en zondag

17:00 uur tot 23:00 uur

 

Reservatie door leden

 • Elk lid beschikt over twee reservatiebeurten tot 2 weken op voorhand + een derde reservatiebeurt uitsluitend tijdens de daluren en maximaal 7 dagen op voorhand
  • Padel: steeds 4 spelers aanduiden per reservatie
  • Tennis: minimum 2 spelers aanduiden per reservatie

 • Indien het maximale aantal reservatiebeurten is bereikt, kan je zodra je reservatie is verlopen een nieuwe reservatie maken.

 • Kan men niet spelen op een uur dat vooraf werd gereserveerd, dan dient men op voorhand te annuleren teneinde de terreinreservatie toe te laten aan andere spelers.

 • Een reservatie wijzigen met enkel leden kan tot 15 minuten op voorhand.

 • Reservaties zijn steeds op naam. Het is niet toegelaten andere namen of namen van fictieve gastspelers te gebruiken.

 • Zowel het lid dat toestaat om zijn naam te misbruiken voor reservatie zonder zelf te spelen als degene die deze reservatie heeft gemaakt, kan tijdelijk uit het reservatiesysteem verwijderd worden of zelfs geschrapt worden als lid.

 • Indien een lid meer dan 3 maal zijn reservatie niet nakomt zonder te annuleren, zal zijn reserveringsmogelijkheid beperkt worden. 

 • Alleen de leden van Racing Wetteren Tennis & Padel vzw zijn bevoegd om sancties in te stellen of op te heffen.

 

Reservatie door niet-leden (gastspelers en losse verhuur)

 • Gastspelers zijn tennis- of padelspelers die niet als lid bij Racing Wetteren Tennis & Padel zijn aangesloten

  • Gastspeler: niet-leden die via een reservatie door een lid worden toegevoegd

  • Losse verhuur: niet-leden die op eigen initiatief een terrein huren

 • Gastspelers die niet zijn aangesloten bij Tennis Vlaanderen spelen volledig op eigen risico: zij zijn niet verzekerd tegen eventuele eigen schade of schade aan derden en aan materiaal. Racing Wetteren Tennis & Padel noch Racing cvba is hiervoor aansprakelijk.

 • Tarieven gastspelers:

  • Padel: 9€/1,5 uur (daluur); 12€/1,5 uur (piekuur)

  • Tennis: 10€/uur (enkel); 5€/uur (dubbel)

 • Tarieven losse verhuur: 

  • Tennis: 20€/uur

  • Padel: 36€/1,5 uur (daluren); 48€/1,5 uur (piekuren)

 • Huur materiaal: in het clubhuis zijn padelrackets te huur (3€/reservatie); ballen zijn er te koop.

 • Alle betalingen worden online uitgevoerd via het reservatiesysteem. Indien een betaling niet werd ontvangen om welke reden ook, zal de reservatie zonder verwittiging geannuleerd worden.

 • Praktisch: 

  • Gastspelers: 1 reservatiebeurt – maximaal 7 dagen op voorhand – annuleren tot 2 uur op voorhand

  • Losse verhuur: 1 reservatiebeurt – maximaal 3 dagen op voorhand  – annuleren tot 4 uur op voorhand

 • Racing Wetteren Tennis & Padel heeft steeds het recht om op elk tijdstip het aantal reservaties met gastspelers of via losse verhuur te beperken of uit te sluiten om de eigen leden voorrang te geven.

 • Er worden behoudens uitzonderlijke omstandigheden geen betalende reservatiebeurten vervangen of terugbetaald.

 

Download reservatie reglement